Αρχεία για 9 Φεβρουαρίου 2018

Διδασκαλικό Βήμα »

Διαβάστε το Διδασκαλικό Βήμα με τοποθετήσεις συνέδρων και αποφάσεις από την 86η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Στη σελίδα 51 (53 στο pdf) υπάρχει και η τοποθέτησή μου, ως εκπροσώπου των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, για θέματα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

ΓΛΚ: Η εγκύκλιος για την άρση αναστολής της διαδικασίας χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων. “Χάνονται δύο έτη” »

Από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να […]

ΥΠΠΕΘ: Απαλλαγή από εφημερία »

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΥΠΠΕΘ και ειδικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής σχετικά με την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, στα οποία έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ με βάση την υπ΄Αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ315/12-02-2014 τ.Β) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι:

ΑΔΕΔΥ: Καταγγελία Υπουργού Παιδείας για διώξεις συναδέλφου »

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αντίθεσή της και καταγγέλλει φαινόμενα στοχοποίησης και διώξεων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της Γενικής Διευθύντριας του ΙΚΥ συναδέλφου Πλέσσα – Παπαδάκη Αθηνάς.