Αρχεία για 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας: Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ60.50, ΠΕ70 και ΠΕ71. »

Δείτε εδώ την απόφαση με τις προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ60.50, ΠΕ70 και ΠΕ71 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.