Αρχεία για 5 Αυγούστου 2014

Β. Παληγιάννης: Πρόχειρη και αποσπασματική η ρύθμιση για το διπλασιασμό της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες κατηγοριών Θ και Ι »

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση σχετικά με τον διπλασιασμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών από το 2014-2015 εφόσον υπηρετήσουν σε σχολεία των κατηγοριών Θ και Ι για δύο χρόνια.