ΑΕΙΦΌΡΟ ΣΧΟΛΕΊΟ – 2ο ΒΗΜΑ: ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΒΡΥΣΕΣ-ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

Η περιβαλλοντική επιτροπή του σχολείου μας, στην πρώτη της συνεδρίαση, συνέταξε το σχέδιο δράσης που θα ακολουθήσουμε για την ανάπτυξη του θέματος, << τρέχει, τρέχει το νερό…>>. Στη συνέχεια, οι μαθητές, όλων των τμημάτων, προχώρησαν στην έρευνα του σχολικού χώρου, για τον εντοπισμό διαρροών στις σωληνώσεις, στις βρύσες, τα σώματα θέρμανσης, τα καζανάκια, για να αναδειχθεί η πραγματική κατάσταση του σχολείου και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση μιας συνολικής αειφόρου σχολικής πολιτικής. Ο έλεγχος έγινε βάση ενός ερωτηματολογίου, που προέκειψε από τις απαντήσεις των παιδιών , με μεθοδολογικό εργαλείο τον καταιγισμό ιδεών. Κατά την έρευνα και την αυτοψία σε όλους τους χώρους , εσωτερικούς και εξωτερικούς, τα παιδιά εντόπισαν σοβαρή βλάβη σε τουαλέτα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τέλος, συντάχθηκε κείμενο με τα αποτελέσματα αυτής της αυτοψίας και τους τρόπους παρέμβασης,  υπογράφηκε από όλα τα παιδιά και παραδόθηκε από τα ίδια, στον Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου. Ο Διευθυντής υποσχέθηκε ότι, θα προβεί στην άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, για να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των χρηστών της τουαλέτας και να μην υπάρχει σπατάλη πολύτιμου φυσικού πόρου

Φωτογραφικό υλικό από τη δράση

.