ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 10306

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ξεκίνησε η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 10306 και ειδικότερα της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιών και εφήβων, μέσω της επιλογής 3. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο άρθρο, καθώς  και από την αφίσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ενημερωτικό γράμμα για την γραμμή 10306 – επιλογή 3

afisa 10306 (1) (1)