Το προσωπικό του Νηπιαγωγείου Κερίου 2022-2023

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ζενάκου Χρυσάνθη, Νηπιαγωγός

Παπαδάτου Μπατίκα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Παπαστρατάκη Ευαγγελία, Νηπιαγωγός-Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Κερίου

 

Προσωπικό Καθαριότητας

Παλαιοθοδώρου Νικολέτα

 

Εσωτερικός κανονισμός Νηπιαγωγείου Κερίου 2022-2023

Παρακάτω θα βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό του νηπιαγωγείου Κερίου όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Βλάχου Μαρία και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Αθανάσιο Κατσίμπελη.Λήψη αρχείου