Εσωτερικός κανονισμός Νηπιαγωγείου Κερίου 2022-2023

Παρακάτω θα βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό του νηπιαγωγείου Κερίου όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Βλάχου Μαρία και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Αθανάσιο Κατσίμπελη.Λήψη αρχείου