Το προσωπικό του Νηπιαγωγείου Κερίου 2022-2023

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ζενάκου Χρυσάνθη, Νηπιαγωγός

Παπαδάτου Μπατίκα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Παπαστρατάκη Ευαγγελία, Νηπιαγωγός-Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Κερίου

 

Προσωπικό Καθαριότητας

Παλαιοθοδώρου Νικολέτα