Τα πολυβολεία του Godley Heads

Σαν τις αλογόμυγες στης άνοιξης την πλάτη τώρα χάσκουν αδειανά τα πολυβολεία …     Ένας φεγγίτης φωτογραφημένος μέσα από ένα υπόγειο αμπρί…Τα πυροβολεία δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ παρά μόνον κατασκευάστηκαν προληπτικά, στελεχώθηκαν με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και αργότερα όλος ο εξοπλισμός αποξηλώθηκε…Ό,τι έχει απομείνει είναι οι στιβαρές εγκαταστάσεις των κτιρίων, κατασκευασμένες από ενισχυμένο σκυρόδεμα, […]