Γιάννης Ρίτσος

Αργά προβαίνει στη γωνιά το δίβουλο φεγγάρι τ’ αστέρια σπέρνουν στη βραδιά μαλαματένιο στάρι Αχ το φεγγάρι βάσανο μικρός χρυσός αλήτης στο γιασεμί σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της Στον δρόμο τον μενεξελί διαβαίνει μια κοπέλα και πέφτουν δυο ροδόφυλλα κι ένα γλυκόλαλο έλα Γιάννης Ρίτσος