Τράπουλα

webcards.jpg

Τις αδέξιες ώρες μια
Αριστερόχειρας
Γράφει
Ενας δεξιόχειρας
διαβάζει

Τις επιδέξιες ώρες μια
Αριστερόχειρας
Διαβάζει
Ενας δεξιόχειρας
Γράφει

Ολες τις ώρες
Και οι δύο μονίμως τακτοποιούν
Το μικρό τους σύμπαν
Βιβλία, χαρτιά, μαρκαδόρους
Μοιράζοντας το βάρος στα ράφια

Ενας συνδυασμός χεριών
Δίνει και παίρνει
Νοήματα
Ο χρόνος γυρίζει
Μαζί τους
Ο κόσμος,
Οι σκιές τους πάνω από τα ράφια

Απόψε
Ενα ταίρι για κάθε βιβλίο
Μια τράπουλα
Μοιράζει ποιητές και ζωγράφους
Ενεκεν χώρου
Ο ένας κοιμάται
Πάνω στον άλλον
Η βιβλιοθήκη σε στίχους
Ατέλειωτη

Από τα βιβλία
Και αραφοΐσκιωτη θα την έλεγε
Κάποιος
Αυτήν τη βιβλιοθήκη
Ετσι που εξέχουν
Αποφασιστικά
Χωρίς να πέφτουν σκέτα φύλλα
Από τις άκρες.

Λέξεις αναζητούν
Λογόρυθμο
Να μπει η τρέλα τους σε τάξη.

Αντιγόνη Κατσαδήμα