Άσκηση στην επεξεργασία κειμένουΛήψη αρχείου

τεστ

φωφδωδωφ

Συνεδρία 5-Εκπαιδευτικές χρήσεις επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων, Εκπαιδευτικές χρήσεις συνεργατικών περιβαλλόντων, Ιστολόγια

Η επεξεργασία κειμένου

Στην 5η συνεδρία ασχοληθήκαμε αρχικά με την επεξεργασία κειμένου, εξετάζοντας τη ως ένα ισχυρό μέσο και ως ένα πυρήνα συνεργατικής διδασκαλίας.

Υλοποιήσαμε με τη βοήθεια του Google Docs ένα ημερολόγιο σε στυλ εορτολογίου εμπλουτισμένο με εικόνες αλλά και υπερσυνδέσμους που να παραπέμπουν σε περαιτέρω πληροφορίες για τις εορτές του Ιανουαρίου.

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε από κοινού στην ομάδα μας ένα έγγραφο στο Microsoft Word ενεργοποιώντας την επιλογή της «Παρακολούθησης αλλαγών». Η συγκεκριμένη τεχνική αποθηκεύει και αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται σε ένα έγγραφο κειμένου και συνεπώς διευκολύνει τη συνεργατική συγγραφή κειμένων.

Ο τρόπος λειτουργίας της δυνατότητας αυτής του Microsost Word αναλύεται και στο παρακάτω βίντεο:

Υπολογιστικά φύλλα

Χρησιμοποιήσαμε τα υπολογιστικά φύλλα ως εργαλείο για την επίλυση ενός αλγεβρικού προβλήματος.

Το πρόβλημα ήταν το εξής: «Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσες είναι οι κότες και πόσα είναι τα πρόβατα
σε μια αυλή, αν γνωρίζουμε συνολικά ότι έχουν 26 κεφάλια και 64 πόδια.»

Φτιάξαμε ένα φύλλο εργασίας με τις κατάλληλες γραμμές και στήλες και ξεκινήσαμε την επίλυση αρχικά απλά δοκιμάζοντας δεδομένα.Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τύπους αλλά και τη δυνατότητα της αυτόματης συμπλήρωσης αποτελεσμάτων οδηγηθήκαμε στη λύση του προβλήματος.

Εισαγωγή στις Φόρμες Google

Σε μια άλλη δραστηριότητα ασχοληθήκαμε με τις Φόρμες της Google.

Επεξεργαστήκαμε τις δυνατότητες τους στη λογική της δημιουργίας ενός On line ερωτηματολογίου με κλειστές απαντήσεις 1) πολλαπλής επιλογής, 2) check box ώστε να γίνονται αποδεκτές περισσότερες απαντήσεις, 3)ανοικτών απαντήσεων. Περιορίσαμε τη δυνατότητα υποβολής σε μία ανά χρήστη με την ταυτοποίηση του μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Google.Δώσαμε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της φόρμας και είδαμε το γραφικό τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Συμπεράναμε πως οι Φόρμες της Google μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να ανιχνευθούν οι αυθόρμητες αντιλήψεις των μαθητών για ένα θέμα, για μια διαμορφωτική αξιολόγηση, ακόμη και για μια έρευνα των ίδιων των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη λήψη «ανάδρασης» στοιχείου απαραίτητου σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.

link

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_xp-windows_update/automatic-updates-and-svchost-100-cpu/0715db9f-01e0-484f-87ea-10eff88a3e2d

How to Fix svchost.exe using 100% of CPU

Here is a problem I have been coming across more and more. About 30secs to 1 minute after booting into Windows the computer starts lagging heavily. When CTRL+ALT+DEL is pressed it shows that svchost.exe is using up maximum CPU resources and only occurs when Automatic Updates is enabled. Microsoft has recognized this problem and has released a patch. However, on all computers I have worked on with this problem, the Microsoft patches don’t fix the problem. This is a guide on how to fix this problem with svchost using maximum CPU.

First of all, to identify if you have this problem you need to press CTRL+ALT+DEL all at the same time, go to the “Processes Tab” and then press “Mem Usage”. If you have this svchost.exe memory leak bug after about 1 minute you will see that the amount of memory usage svchost.exe uses will keep increasing until CPU becomes 99 or 100%. Below is an example of what this looks like:

svchost.exe memory leak shown in Windows Task Manager

How to stop svchost.exe using up 100% system resources (Windows XP Only):

  • Visit the Microsoft website and Download Windows Update v3 WindowsUpdateAgent30-x86.exe and save it to your C:\ drive
  • Download this file fix_svchost.bat (right click and choose save as..) and save it to your C:\ drive
  • Download this file WindowsXP-KB927891.exe and save it to your C:\ drive
  • Reboot the computer and log in to Windows XP in safe mode. To do this, press F8 just before the WindowsXP logo shows up during boot and press up to choose “Safe Mode”
  • Once Windows has loaded and you have the option of which user account to use, log on as “Administrator”.
  • Click Start > Run, choose the Browse button and find the fix_svchost.bat file you saved before, press Open, then OK.
  • A black screen will pop up and white text will scroll past. Wait for this process to finish as it could take several minutes. It will close itself when its finished.
  • Once the black screen disappears, Click Start > Run, choose the Browse button and find the WindowsUpdateAgent30-x86.exe file you saved before, press Open, then OK. Follow the prompts as it installs.
  • When Windows Update Agent finishes installing, Click Start > Run, choose the Browse button and find the WindowsXP-KB927891.exe file you saved before, press Open, then OK. Follow the prompts as it installs.
  • Reboot the computer

Κινητά εργαστήρια Πληροφορικής σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας

Με κινητά εργαστήρια Πληροφορικής θα προμηθεύσει το υπουργείο Παιδείας, όλα τα Γυμνάσια (1760) της χώρας , σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος.Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής θα περιλαμβάνει:
-15 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαραίτητο λογισμικό,
-Ένα τραχήλατο ερμάριο για τη φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη
-Ένα Wifi Access Point με απαραίτητο λογισμικό

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια Χιλίων Επτακοσίων Εξήντα (1.760) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:
• 26.400 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)
• 1.760 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς
• 1.760 WiFi Access Points
Για την αγορά και εγκατασταση των εργαστηρίων έχουν προυπολογιστεί 18.920.00 ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ).
Για την σκοπιμότητα της προμήθειας των 1760 εργαστηρίων στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται ότι « η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών , στην αλλαγή διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους του μαθητές πανελλαδικά. Η στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και μέσα από την παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που στην παρούσα φάση δεν υφίσταται».

Προσαρμογή του Youtube player στις διαστάσεις του blog

Η ιστοσελίδα www.vtubetools.com μας δίνει τη δυνατότητα να «πειράξουμε» τον τρόπο που εμφανίζεται ένα video από το Youtube που έχουμε ενσωματώσει στο blog μας.Για παράδειγμα πολύ χρήσιμη είναι η αλλαγή διαστάσεων που φαίνεται παρακάτω:

Εδώ βάζοντας για παράδειγμα διάσταση 400Χ300:

Και εδώ βάζοντας διάσταση 300Χ200:

Και όλα αυτά πολύ απλά βάζοντας στη σελίδα www.vtubetools.com τις επιθυμητές ρυθμίσεις και το Link του video που θέλουμε από το Youtube.
Η σελίδα αυτή μας δημιουργεί αυτόματα τον κώδικα που θέλουμε και απλά τον κάνουμε copy-paste στο blog μας!

Good old Ιnternet Εxplorer 6 download

Λίγα χρόνια πριν ήταν πρωτοποριακός.Πλέον ανήκει στην κατηγορία oldies but goodies…

Για κάποιους είναι ο καλύτερος explorer της Microsoft καθώς ποτέ δεν μπόρεσαν να εξοικειωθούν με τις επόμενες εκδόσεις 7 και 8 και το περίεργο interface τους.

Ένας explorer ελαφρύς,γρήγορος και «clean».Παίζει και σε windows 2000,ενώ τα περισσότερα site ακόμη και σήμερα επιμένουν να είναι «ie6 compatible».

Αν στα πλαίσια του γενικότερου downsizing,ξεθάψατε κανά παλιό pc-άκι και θέλετε αξιοπρεπές σερφάρισμα με Win 2000,o IE6 είναι ό,τι πρέπει.

Δυστυχώς η Microsoft δεν τον προσφέρει πλέον για κατέβασμα,σε περίπτωση όμως που σας είναι απαραίτητος ή απλά σας έλειψε,μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ!

Kasabian-LSF

Αλλαγή στην ημερομηνία των εκλογών για το ΔΣ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Το ΔΣ του ΤΑ.Κ.ΔΕ.Ν.Ι. σας ενημερώνει ότι λόγω αλλαγής της ημερομηνίας εκλογών των αιρετών για τα υπηρεσιακά συμβούλια, άλλαξε αντίστοιχα και η ημερομηνία εκλογών για το ΔΣ του Ταμείου.

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20:00 στο 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων θα γίνει η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Ταμείου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 μαζί με τις εκλογές των αιρετών στο 2ο Λύκειο Ιωαννίνων.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων