Για την εγκατάσταση του προγράμματος, κάνουμε τα παρακάτω:

  1. Τρέχουμε το Set up και στην καρτέλα που εμφανίζεται επιλέγουμε επόμενο.
  2. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκιαI accept the license Aagreements και με το Tab, βρίσκουμε την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.
  3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια Τυπική εγκατάσταση και με το Tab, βρίσκουμε την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.
  4. Τέλος, στην επόμενη καρτέλα, βρίσκουμε την επιλογή Install και πατάμε Space.
  5. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατάμε την επιλογή Finish, για να εξέλθουμε από το πρόγραμμα.

Ενεργοποίηση και Registration:

Αφού ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση, εκτελούμε το πρόγραμμα και μας εμφανίζει 2 επιλογές:

Η πρώτη αφορά εάν θέλουμε να αγοράσουμε το πρόγραμμα και η δεύτερη να πληκτρολογήσουμε το Serial number.

Εμείς επιλέγουμε Activate by serial number, πατώντας Space επάνω της.

Στα κουτάκια που εμφανίζονται, πληκτρολογούμε το σειριακό αριθμό που διαθέτουμε, πληκτρολογώντας 4 ψηφία σε κάθε κουτάκι.

Μόλις ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση των ψηφίων σε όλα τα κουτάκια, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.

Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια Activate by internet και με το Tab βρίσκουμε την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.

Στην επόμενη καρτέλα, πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα κουτάκια το όνομα, το επώνυμο, Χώρα, διεύθυνση, πόλη, e-mail, τηλέφωνο και οτιδήποτε άλλα στοιχεία διαθέτουμε.

Εάν δε διαθέτουμε στοιχεία για μερικά από τα παραπάνω πεδία, απλώς τα αφήνουμε κενά.

Αφού ολοκληρώσουμε και αυτή τη διαδικασία, πατάμε επόμενο.

Κάνουμε το ίδιο και στην επόμενη καρτέλα.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο μας δείχνει ότι η ενεργοποίηση μας ήταν επιτυχής. Εμείς επιλέγουμε Τέλος και πατάμε Space. Διαβάστε όλο το άρθρο »