Αρχείο για "Απρίλιος, 2010"

Επαναληπτικό Διαγώνισμα από «το στέκι των πληροφορικών»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επαναληπτικό  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                                              ΣΧ. ΕΤΟΣ 2009 – 2010

Επιμέλεια :

Ομάδα Διαγωνισμάτων από  “Το στέκι των πληροφορικών”

Θέμα  1ο

Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου:

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  Θέμα1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν //

Σ f 0

π f 0

ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν

            ΔΙΑΒΑΣΕ  α, β

            Σ f Σ + α+ β

            π f π +1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αποτ f Σ / π

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  // Αποτ //

ΤΕΛΟΣ  Θέμα1

 

Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

1.        Οι εντολές του βρόχου θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά σε κάθε περίπτωση.

2.        Μπορεί να υλοποιηθεί ισοδύναμος αλγόριθμος με τη χρήση της εντολής επανάληψης  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αντί της ΓΙΑ χωρίς την προσθήκη επιπλέον εντολών.

3.        Υπάρχει ένα αλγοριθμικό κριτήριο που δεν πληρείται στις εντολές αυτές.

4.        Ο παραπάνω αλγόριθμος υπολογίζει το μέσο όρο των αριθμών που διαβάζει.

5.        Η τιμή του Ν δηλώνει το πλήθος των αριθμών που εισάγονται με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ 

                                                                                                                                                                  (Μονάδες  5)

 

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ :

 

            ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

                  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, ……………………….

                  ………………………………………………

 

Β1. Για κάθε μια από τις παρακάτω λειτουργίες και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω τμήμα δηλώσεων, να δώσετε την εντολή που την υλοποιεί :

 

1.        Αποθήκευση στον πίνακα ΠΟΛΗ[3] των τιμών «ΠΥΡΓΟΣ», «ΠΑΤΡΑ», «ΑΙΓΙΟ» με τη σειρά όπως αυτές αναγράφονται.

2.        Εκχώρηση του αριθμού 19 στη μεταβλητή Χ .

3.        Εκχώρηση του υπολοίπου της διαίρεσης της μεταβλητής X με το 7

στη μεταβλητή Y .

4.        Εκχώρηση στη μεταβλητή Κ του ακέραιου μέρους της τετραγωνικής ρίζας του Υ.

5.        Αύξηση του Κ κατά 15%.

6.        Εκχώρηση της απόλυτης τιμής της διαφοράς του Χ από το Y στη μεταβλητή Y.

7.        Εισαγωγή του ονόματος της πόλης  «ΤΡΙΠΟΛΗ» στη μεταβλητή Π.

8.        Έλεγχος της μεταβλητής Π αν υπάρχει στον πίνακα ΠΟΛΗ[3] και εκχώρηση στη μεταβλητή Β της τιμής ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ αντίστοιχα. 

9.        Αντιμετάθεση των τιμών «ΠΥΡΓΟΣ», «ΑΙΓΙΟ» στον πίνακα ΠΟΛΗ.

10.   Εμφάνιση του περιεχομένου των μεταβλητών  Χ, Υ, Κ, Π, Β και των στοιχείων του πίνακα ΠΟΛΗ.

(Μονάδες 10)

Β2.  Να συμπληρώσετε το παραπάνω τμήμα δηλώσεων (Β) με όλες τις μεταβλητές του ερωτήματος Β1.     

     (Μονάδες 3)

Γ.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη στήλη Β υπάρχουν τρία επιπλέον στοιχεία.

 

Α

Β

 

     (Μονάδες 4)

 

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Προτεινόμενα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών

101641_b.jpg

101642_b.jpg

Αναστολή επιχορηγήσεων προς τα Ιδρύματα των πρώην Πρωθυπουργών

Με απόφαση της  Υπουργού  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  Άννας Διαμαντοπούλου  αναστέλλονται για το τρέχον έτος οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τα Ιδρύματα  των πρώην Πρωθυπουργών της χώρας.

Ενημερώνοντας σχετικά τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων,  η Υπουργός τονίζει σε επιστολή της πως «σήμερα, ο  ελληνικός λαός υποβάλλεται σε σκληρές οικονομικές θυσίες» και η απόφαση αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτή «όχι μόνον ως αναγκαία, αλλά και ως συμβατή προς τους σκοπούς των Ιδρυμάτων σας, ενέργεια». 

Αποδέκτες της σχετικής επιστολής είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, το Πνευματικό Ίδρυμα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, το Ίδρυμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, το  Ίδρυμα ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, το Ίδρυμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και το Ίδρυμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ.

Τι αλλάζει με τους σπουδαστές κολεγίων

Νόμιμο κρίθηκε από το ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά πτυχία των κολεγίων και το σημαντικότερο ότι δικαίωμα στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και γενικά στο δημόσιο θα έχουν πλέον και οι περί τα 30.000 απόφοιτοι των εν λόγω ιδρυμάτων. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει παλαιότερο προεδρικό διάταγμα του 2005 (44/2005), όποιος εξασφαλίζει αναγνώριση από το αρμόδιο Συμβούλιο Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του υπουργείου Παιδείας μπορεί αυτομάτως να καλύψει θέσεις τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον δημόσιο τομέα της χώρας. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Eπαναφορά του πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP)

Ένα από τα στοιχεία της σύνδεσης στο Internet στον υπολογιστή σας είναι μια ενσωματωμένη ομάδα οδηγιών που ονομάζεται TCP/IP. Το πρωτόκολλο TCP/IP ενδέχεται κάποιες φορές να καταστραφεί. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet και έχετε δοκιμάσει όλες τις άλλες μεθόδους για να επιλύσετε το πρόβλημα, ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται στο πρωτόκολλο TCP/IP.

Επειδή το πρωτόκολλο TCP/IP είναι ένα βασικό στοιχείο των Windows, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Ωστόσο, μπορείτε να επαναφέρετε το πρωτόκολλο TCP/IP στην αρχική του κατάσταση χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα NetShell (netsh).

Επίλυση για πιο έμπειρους χρήστες

Ακολουθήστε τα εξής βήματα Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: , ,

Καλό Σαββατοκύριακο!

με τους φοβερούς charlatans από την εποχή του madchester!

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων