Την έρευνα κοινής γνώμης για το Νέο Λύκειο, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Από την έρευνα διαφαίνεται η αναντιστοιχία μεταξύ των προθέσεων του υπουργείου Παιδείας και των αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας καθώς μαθήματα που το υπουργείο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταργηθούν στο νέο Λύκειο βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των επιθυμιών των γονέων και των μαθητών, ως υποχρεωτικά.

Για παράδειγμα, για το μάθημα της Πληροφορικής το οποίο το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να καταργήσει από το νέο Λύκειο διαφαίνεται από την έρευνα, σε ποσοστό 84,3%, ότι θα πρέπει να διδάσκεται ως υποχρεωτικό. Όπως επισημαίνει και η Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), είναι προφανής η αναντιστοιχία των επιδιώξεων του υπουργείου και της θέλησης της κοινωνίας για ουσιαστική και σύγχρονη μόρφωση σε ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο καθορίζει και θα καθορίζει, σχεδόν αποκλειστικά στα επόμενα χρόνια, την εξέλιξη και την πρόοδο της Ελλάδας σε όλους τους τομείς.

Το Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του Νέου Λυκείου, έστω και την τελευταία στιγμή, θα πρέπει να αρθούν στο ύψος των ιστορικών ευθυνών τους, να αφουγκραστούν την κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επισημαίνει η ΠΕΚΑΠ, εκτός των άλλων θα αποδείξουν ότι η έρευνα και η δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει, είναι προσχηματικές και άνευ αξίας κινήσεις που γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς και όχι ουσιαστικούς λόγους.

Στην έρευνα αποτυπώνονται επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία, όσον αφορά τις απόψεις της κοινωνίας για την Τεχνολογική Εκπαίδευση και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα κοινής γνώμης για το Νέο Λύκειο.