Η επεξεργασία κειμένου

Στην 5η συνεδρία ασχοληθήκαμε αρχικά με την επεξεργασία κειμένου, εξετάζοντας τη ως ένα ισχυρό μέσο και ως ένα πυρήνα συνεργατικής διδασκαλίας.

Υλοποιήσαμε με τη βοήθεια του Google Docs ένα ημερολόγιο σε στυλ εορτολογίου εμπλουτισμένο με εικόνες αλλά και υπερσυνδέσμους που να παραπέμπουν σε περαιτέρω πληροφορίες για τις εορτές του Ιανουαρίου.

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε από κοινού στην ομάδα μας ένα έγγραφο στο Microsoft Word ενεργοποιώντας την επιλογή της «Παρακολούθησης αλλαγών». Η συγκεκριμένη τεχνική αποθηκεύει και αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται σε ένα έγγραφο κειμένου και συνεπώς διευκολύνει τη συνεργατική συγγραφή κειμένων.

Ο τρόπος λειτουργίας της δυνατότητας αυτής του Microsost Word αναλύεται και στο παρακάτω βίντεο:

Υπολογιστικά φύλλα

Χρησιμοποιήσαμε τα υπολογιστικά φύλλα ως εργαλείο για την επίλυση ενός αλγεβρικού προβλήματος.

Το πρόβλημα ήταν το εξής: «Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσες είναι οι κότες και πόσα είναι τα πρόβατα
σε μια αυλή, αν γνωρίζουμε συνολικά ότι έχουν 26 κεφάλια και 64 πόδια.»

Φτιάξαμε ένα φύλλο εργασίας με τις κατάλληλες γραμμές και στήλες και ξεκινήσαμε την επίλυση αρχικά απλά δοκιμάζοντας δεδομένα.Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τύπους αλλά και τη δυνατότητα της αυτόματης συμπλήρωσης αποτελεσμάτων οδηγηθήκαμε στη λύση του προβλήματος.

Εισαγωγή στις Φόρμες Google

Σε μια άλλη δραστηριότητα ασχοληθήκαμε με τις Φόρμες της Google.

Επεξεργαστήκαμε τις δυνατότητες τους στη λογική της δημιουργίας ενός On line ερωτηματολογίου με κλειστές απαντήσεις 1) πολλαπλής επιλογής, 2) check box ώστε να γίνονται αποδεκτές περισσότερες απαντήσεις, 3)ανοικτών απαντήσεων. Περιορίσαμε τη δυνατότητα υποβολής σε μία ανά χρήστη με την ταυτοποίηση του μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Google.Δώσαμε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της φόρμας και είδαμε το γραφικό τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Συμπεράναμε πως οι Φόρμες της Google μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να ανιχνευθούν οι αυθόρμητες αντιλήψεις των μαθητών για ένα θέμα, για μια διαμορφωτική αξιολόγηση, ακόμη και για μια έρευνα των ίδιων των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη λήψη «ανάδρασης» στοιχείου απαραίτητου σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.