Ένας αλγόριθος δέχεται την τιμή της μεταβλητής Χ και εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών Χ , Υ, Ζ , W. Σε 4 διαδοχικές εκτελέσεις του αλγορίθμου δόθηκαν ως είσοδοι οι τιμές 2,3,4,5 και εμφανιστηκαν οι τιμές των μεταβλητών όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Είσοδος

Χ

‘Εξοδοι:

Χ

Υ

Ζ

W

1η εκτέλεση

 

2

 

3

4

6

2

2η εκτέλεση

 

3

 

4

6

9

3

3η εκτέλεση

 

4

 

5

8

12

4

4η εκτέλεση

 

5

 

6

10

15

5

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που υλοποιεί τα παραπάνω (χωρίς την χρήση της επιλογής). Προσοχή δεν είναι απαραίτητα μοναδικός!!