Υπολογισμός μορίων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων στο Microsoft Excel.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ