Αρχείο για "Ιούνιος, 2010"

Σχετικά με την μοριοδότηση των καθηγητών πληροφορικής

Παραθέτω την απάντηση του υπουργείου που αποκαθιστά την αδικία που είχε δημιουργηθεί σε βάρος των καθηγητών πληροφορικής και σχετικά με την μοριοδότηση των δεξιοτήτων πληροφορικής,ως προς την υπερησιακή τους εξέλιξη:

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 53/7.6.2010 έγγραφο σας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2ζ) και η) του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του ίδιου νόμου, στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. αποτιμάται με 2 μονάδες αν πρόκειται για επιμόρφωση επιπέδου 1 και με τρεις μονάδες αν πρόκειται για επιμόρφωση επιπέδου 2.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ.πρωτ.Φ.353.1/7/63890/Δ1/3.6.2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 774 τ. Β΄) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης» για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκδίδονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007 ) ως τρόποι απόδειξης χειρισμού Η/Υ ορίζονται εκτός των άλλων και τίτλοι σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ καθώς και τίτλοι σπουδών, βασικοί ή/και μεταπτυχιακοί, πανεπιστημιακής ή/ και τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα, τουλάχιστον, μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που κατέχουν κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους θεωρείται ότι έχουν πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες (γνώσεις και δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. ).

Η δύναμη του Linux στα netbooks!

eeebuntu.jpg
Η Επανάσταση των netbooks, προσθέτει νέα δεδομένα στον χώρο της τεχνολογίας αλλά θα περιμέναμε να είναι περισσότερο εύχρηστα. Τις περισσότερες φορές τα λειτουργικά Windows XP και διανομές Linux δεν προσαρμόζονται στις οθόνες των λιλιπούτειων διαστάσεων.

Ωστόσο οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα να εγκαθιστούν σύντομα νέες διανομές Linux, εδικά σχεδιασμένες για netbooks, όπως λόγου χάρη τηνEeebuntu και την Jolicloud. Το eeebuntu προέρχεται αποτελει τον πυρήνα μια απο τις πιο διαδεδομένες διανομές Linux, την Ubuntu (βασισμένο στην Ubuntu 8.10) απολύτα παραμετροποιήσιμη για να υποστηρίζει Wi-fi, γραφικά, webcams και τους sound drivers των περισσότερων netobooks.
Το Jolicloud ολοκληρώθηκε από τον ιδρυτή του Netvibes Tariq Crim και μάλιστα εκτός απο το συνηθισμένο λογισμικό περιλαμβάνει ένα iPhone like interface με μεγάλα εικονίδια και flipping pages, ενώ παρέχει και υποστήριξη touch screen. Ακόμα δεν είναι διαθέσιμη, άλλα μια beta έκδοση κυκλοφορεί πολύ σύντομα στο διαδίκτυο.

Ημερίδα ΑΕΠΠ στην Αθήνα 23 Ιουνίου 2010

Η ΕΠΥ με την υποστήριξη της ΠΕΚΑΠ συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρέστερη αποτύπωση διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση των υπαρχόντων δεδομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα, διοργανώνει,

Ημερίδα

την

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, 2μμ – 8μμ

στο

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η θεματολογία της ημερίδας χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες:

ε1.Αναγκαιότητα εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος.

ε2.Γνωστικές απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα μαθήματα Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ε3.Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

ε4.Αναντιστοιχία αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις των διεθνών μαθητικών διαγωνισμών Πληροφορικής.

Για το σκοπό αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει περίληψη μίας σελίδας, η οποία να περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, τα ονόματα των εισηγητών, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ενότητα που εντάσσεται η εισήγηση, στην διεύθυνση aepp_23Jun10@epy.gr.

Για λεπτομέρειες που αφορούν στις εισηγήσεις και στην δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στην σελίδα http://www.epy.gr/aepp_20100623/aepp.php

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων