8-12-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Για το σπίτι:

  1. Γράφουμε ένα δικό μας μικρό θεατρικό κείμενο( στο τετράδιο γραπτού λόγου) όπως του μαθήματος «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται» με βάση τις σημειώσεις που γράψαμε στο ΤΕ ασκ.7 σελ.52.
  2. Το φύλλο εργασίας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γράψαμε ένα μικρό τεστάκι με πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις και προβληματάκια.

Για το σπίτι το πρόβλημα 6 σελ.19