2-12-2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μάθημα 18 «Διαιρέσεις» σελ. 50-51 ΒΜ.

Να υπενθυμίσω να θυμόμαστε καθημερινά την προπαίδεια. Είναι απαραίτητη στην πράξη της διαίρεσης.

Για το σπίτι το φύλλο εργασίας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Πολύ καλή ανάγνωση τα 2 κειμενάκια σελ. 49 -50 και το νανούρισμα.

Κατασκευή Φάτνης