7-12-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε τις ασκήσεις 1,2,3,και 4 στο ΤΕ. Τις υπόλοιπες θα τις κάνουμε αύριο στην τάξη.

Για το σπίτι:

  1. Να κλίνουμε τα ρήματα στο τετράδιο εργασιών.
  2. Να μάθουμε από έξω τους ρόλους μας για το θεατρικό «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται» για να το παίξουμε στην τάξη. Χρωματίζουμε κατάλληλα την φωνή μας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

  1. Μαθαίνουμε  το μάθημα : Η Αργοναυτική εκστρατεία.
  2. Συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 1 και 3 , σελ.22 από το ΤΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Να φέρουν όλα τα παιδάκια τις φιγούρες από τη φάτνη και τα πινελάκια τους , για να συμμετέχουν όλα στην κατασκευή της φάτνης.