Συμμετοχή του σχολείου μας στο 5ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο για το Ρήγα στο Βελιγράδι

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε επάξια στο 5ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο για το Ρήγα στο Βελιγράδι από 14 μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων με την καθοδήγηση, έμπνευση και στήριξη της φιλολόγου κ. Δημητροπούλου και της καθηγήτριας αγγλικής φιλολογίας κ. Ζαφειριάδου.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν 3 μήνες για την παρουσίαση τους στο συνέδριο στο οποίο πήραν μέρος 57 λύκεια της Ελλάδας, της Σερβίας και της Ιταλίας.  Το θέμα της εργασίας τους αφορούσε στον πατριωτισμό και στον κοσμοπολιτισμό του Ρήγα και η παρουσίαση τους – που έγινε παρουσία άλλων σχολείων το Σάββατο 17/11/2018 – ήταν επιστημονική, καθώς βασίστηκε σε μεγάλη βιβλιογραφία και ενδελεχή μελέτη των πηγών.

Συγχαρητήρια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές!!!!!!!!!!!!!!!!

Μέσα από τέτοιες δράσεις προάγεται η συνεργασία των μελών της παιδαγωγικής κοινότητας, η παιδαγωγική βελτίωση του έργου του σχολείου και ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και με την ατομική και συλλογική ιστορική συνείδηση.