Σύλλογος γονέων

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017-2018 αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος:  κ. Ζάχου Ειρήνη

Αντιπρόεδρος: κ. Μπιτζάνη Ευγενία

Γραμματέας: κ. Μάμαλη Ντίνα

Ταμίας: κ. Στεργίου Λόλα

Μέλη: κ. Σταμέλου Κυριακή, κ. Ντάλαρη Βίκη