Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων για Σχολές Πανελλαδικών Εξετάσεων

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις εξετάσεις των Στρατιωτικών σχολών