Όταν συμμετέχουν σε συνέδρια και οι καθηγητές

Μετά τη συμμετοχή των μαθητών μας στο συνέδριο στο Βελιγράδι ήρθε – όπως κάθε χρόνο άλλωστε  – και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου στο συνέδριο της Μαθηματικής Εταιρείας.   Οι κ.κ. Βαρούχας και Μήτσιος συμμετείχαν ως σύνεδροι, παρουσίασαν την εργασία τους και ήταν δραστήρια μέλη της οργανωτικής επιτροπής.  Με τον τρόπο αυτό  η γνώση μεταγγίζεται στους μαθητές και τις μαθήτριες μας.