Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Την Τρίτη 4/12/2018 στις 12.00 ως 14.00

παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες

των μαθητών και των μαθητριών μας όλων των τάξεων

να έρθουν στο σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.