ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στο αρχείο που ακολουθεί θα βρείτε τις ώρες που δέχονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση για την πρόοδο τους.

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ