Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας ξεχωρίζουν στη Ρομποτική

Η συνέντευξη και το άρθρο της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για την εθνική ομάδα Ρομποτικής στην οποία συμμετέχουν μαθητές της ομάδας Ρομποτικής του σχολείου μας!!!!