Προετοιμασία για e-eggrafes

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους (links) θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Ενημερωτική Επιστολή προς Γονείς/Κηδεμόνες

https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3-2024-2025.pdf

Υπεύθυνη Δήλωση 1

https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/20230426-%CE%A5%CE%94_e-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%91.pdf

Υπεύθυνη Δήλωση2

https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/20230426-%CE%A5%CE%94_e-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%92.pdf

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για το Μηχανογραφικό

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές,
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το έγγραφο, το οποίο περιέχει τη διαδικασία για τη δημιουργία ειδικού κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μέχρι την 28/6 προκειμένου να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους. Ο κωδικός δημιουργείται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο από τον/την μαθητή/μαθήτρια! Σε περίπτωση που δεν μπορούν οι ίδιοι/ίδιες να προσέλθουν, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν κάποιον μέσω της πλατφόρμας gov. gr είτε με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ! Την εξουσιοδότηση μέσω gov.gr μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρoνικά στο σχολείο, ενώ την εξουσιοδότηση μέσω ΚΕΠ θα χρειαστεί να την προσκομίσει στο σχολείο αυτός που θα δημιουργήσει τον κωδικό με την ταυτότητά του!Λήψη αρχείου

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!