Προετοιμασία για e-eggrafes

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους (links) θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Ενημερωτική Επιστολή προς Γονείς/Κηδεμόνες

https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3-2024-2025.pdf

Υπεύθυνη Δήλωση 1

https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/20230426-%CE%A5%CE%94_e-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%91.pdf

Υπεύθυνη Δήλωση2

https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/20230426-%CE%A5%CE%94_e-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%92.pdf