Παραλαβή Απολυτηρίων

Καλούνται οι μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης να παραλάβουν τα απολυτήρια τους
τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2021 από τις 11 έως τις 2.

Οι μαθητές θα παραλάβουν επίσης τον κωδικό τους για την υποβολή του μηχανογραφικού.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

 » Διαβάστε περισσότερα