Πανελλαδικές Εξετάσεις: επιβεβαίωση δηλώσεων μαθητών-μαθητριών

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Αν δεν

 » Διαβάστε περισσότερα