Οδηγίες για τους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α

Οδηγίες για τους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α. & Πρόγραμμα εξετάσεων
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Διαδόχου Κων/νου προέκταση Λ. Σπάτων & Γ. Κατσούλη, Σπάτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας)
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) 2 μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
β) Το Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειο φοίτησης, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
δ) Ακτινογραφία θώρακα (με ιατρική γνωμάτευση και φωτογραφία)
ε) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
στ) Καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η Υγειονομική εξέταση θα πραγματοποιείται μόνο στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», όλες τις ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Εάν κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών εξετάζονται και σε άλλο ειδικό μάθημα, οι υποψήφιοι θα διευκολύνονται από την Επιτροπή επιλέγοντας άλλες ημερομηνίες.
Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους και σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποστέλλεται στο σχολείο τους. Στη συνέχεια δηλώνουν στη Γραμματεία 3 από τα 4 αγωνίσματα.
Η δήλωση αυτή είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων.
Κατόπιν οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τις ιατρικές βεβαιώσεις στους ιατρούς της Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι θα κρίνουν αν είναι ικανοί να λάβουν μέρος στις Πρακτικές δοκιμασίες.
Τέλος, θα παραλαμβάνουν το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο θα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και θα το έχουν πάντα μαζί τους, μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, κάθε
φορά που θα αγωνίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών στα επιλεγμένα αθλήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
1. Σας επισημαίνουμε ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 και υπάρχουν τα ατομικά τους στοιχεία στη βάση δεδομένων του «ΕΠΑΦΟΥ», καθώς δήλωσαν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση έτους 2019.
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, δεν έχουν την δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ή δεν είναι υποψήφιοι.
3. Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των συστάσεων των μελών της επιτροπής.
4. Κανένας υποψήφιος δεν λαμβάνει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες αν δεν κριθεί ικανός από την Υγειονομική επιτροπή.
5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει σοβαρό λόγο απουσίας (εξετάσεις σχολικών μαθημάτων, λόγοι υγείας, υπηρεσίας η απουσίας στο εξωτερικό), θα προσκομίζει τα δικαιολογητικά της απουσίας του στη γραμματεία, θα εξετάζεται υγειονομικά και στη συνέχεια θα αγωνίζεται στα αγωνίσματα που επέλεξε, κατ’ εξαίρεση την τελευταία ημέρα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
6. Θα γίνει αυστηρή τήρηση των αναγραφόμενων ημερομηνιών καθώς και του ωραρίου τέλεσης του προγράμματος εξετάσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ «Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Διαδόχου Κων/νου προέκταση Λ. Σπάτων & Γ.Κατσούλη, Σπάτα) 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΡΙΤΗ
18/6/2019
ΩΡΑ
09:00-13:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/6/2019
ΩΡΑ
09:00-13:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
20/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΡΙΤΗ
25/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
27/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
27/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28/6/2019
ΩΡΑ
08:00-9.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400μ. & 200 μ.