Όταν η αρχαϊκή αρχιτεκτονική γίνεται τέχνη και μάλιστα πηγή έμπνευσης για τους μαθητές μας…..ο στόχος της μεταγνώσης έχει επιτευχθεί!!! 

Το βίντεο είναι της μαθήτριας Λάππα Γεωργίας!!!!