Η Ά Λυκείου του ΓΕΛ Ελεούσας κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 εκπονεί τις παρακάτω ερευνητικές εργασίες (projects):

«Ανάπτυξη του εδώδιμου μανιταριού (Pleurotus Osrteatus) σε διάφορα υποστρώματα γεωργικών υπολειμμάτων», Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπάρκας Γεώργιος – ΠΕ14 (Α’ τετράμηνο)
«Πράσινη χημεία: μια νέα φιλοσοφία της χημείας», Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ζηκοβέλης Βασίλειος – ΠΕ04.02, Πλησίτη Μαρίνα – ΠΕ19 (Α’ τετράμηνο)
«Η καθημερινή ζωή μέσα από το φακό του θεάτρου», Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρυσοβιτσινού Σούζαν – ΠΕ06 (Α’ τετράμηνο)
«Διερευνώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία», Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Νικολαϊδης Παναγιώτης – ΠΕ04 και Τσιάμη Φωτεινή – ΠΕ19 (Β’ τετράμηνο)
«Βιοένζυμα και οξυγαλακτικά βακτήρια στην τεχνολογία του γάλακτος για την παραγωγή γιαούρτης και φέτας», Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπάρκας Γεώργιος – ΠΕ14 (Β’ τετράμηνο)
«Η καθημερινή ζωή μέσα από το φακό του θεάτρου», Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρυσοβιτσινού Σούζαν – ΠΕ06 (B’ τετράμηνο)