Η Ά Λυκείου του ΓΕΛ Ελεούσας κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 εκπονεί τις παρακάτω ερευνητικές εργασίες (projects):

Ανάπτυξη του εδώδιμου μανιταριού (Pleurotus Osrteatus) σε διάφορα υποστρώματα γεωργικών υπολειμμάτων”, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπάρκας Γεώργιος – ΠΕ14 (Α’ τετράμηνο)
“Πράσινη χημεία: μια νέα φιλοσοφία της χημείας”, Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ζηκοβέλης Βασίλειος – ΠΕ04.02, Πλησίτη Μαρίνα – ΠΕ19 (Α’ τετράμηνο)
“Η καθημερινή ζωή μέσα από το φακό του θεάτρου”, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρυσοβιτσινού Σούζαν – ΠΕ06 (Α’ τετράμηνο)
“Διερευνώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία”, Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Νικολαϊδης Παναγιώτης – ΠΕ04 και Τσιάμη Φωτεινή – ΠΕ19 (Β’ τετράμηνο)
“Βιοένζυμα και οξυγαλακτικά βακτήρια στην τεχνολογία του γάλακτος για την παραγωγή γιαούρτης και φέτας”, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπάρκας Γεώργιος – ΠΕ14 (Β’ τετράμηνο)
“Η καθημερινή ζωή μέσα από το φακό του θεάτρου”, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρυσοβιτσινού Σούζαν – ΠΕ06 (B’ τετράμηνο)