]

Αν έτι μίαν μάχην Ρωμαίους νικήσωμεν, απολούμεθα παντελώς.

( Αν νικήσουμε σε ακόμη μια μάχη τους Ρωμαίους, χαθήκαμε!)

Δήλωση του Πύρρου μετά τις «πύρρειες» νίκες του στην Ηράκλεια και στο Άσκο το 279 π.Χ.

Οι μαθητές Λάππα Γεωργία, Λάκκας Βασίλης, Καρβούνης Λεωνίδας και Κυπριανός Δημήτρης

μας παρουσιάζουν τον μεγάλο στρατηλάτη της Ηπείρου.

Πατείστε εδώ.