Το σχολείο μας υπέβαλε αίτηση για να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius κατά τα σχολικά έτη 2012 – 2014 με θέμα:

«Can we make a diffrerence promoting environmental awareness?»

(μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση; )

Συνεργαζόμενες χώρες είναι η Πολωνία, η Λιθουανία, η Φιλανδία, η Λετονία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Το πρόγραμμα περιλαμάνει δραστηριότητες που:

  • θα καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών
  • θα αναδείξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή
  • θα εστιάσουν σε προβλήματα ρύπανσης του τόπου μας και τρόπους αντιμετώπισής τους
  • θα προβάλουν την ιδαίτερη χλωρίδα και πανίδα του τόπου μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις της ομάδας εργασίας στις συνεργαζόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζουμε να εγκριθεί ώστε από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να αναλάβουμε δράση!