Το ιστολόγιο του ΓΕΛ Ελεούσας δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011 -2012 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί:

α) ως εργαλείο οργάνωσης των μαθημάτων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών

β) ως μέσο έκφρασης της σχολικής κοινότητας

γ)  ως ηλεκτρονική εφημερίδα που ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριοτήτες του σχολείου μας.

Συντάκτες του ιστολογίου είναι καθηγητές και μαθητές του σχολείου μας.

Κάθε καλοπροαίρετο σχόλιο καλοδεχούμενο!