Μπορεί να τελείωσαν τα μαθήματα, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε και αναστοχαζόμαστε πάνω στις διδακτικές πρακτικές μας και επιμορφωνόμαστε στο σχολείο μας πάνω σε μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας με στόχο να μάθουμε καινούργιους τρόπους αφύπνισης του ενδιαφέροντος και προσέγγισης των μαθητών/τριών μας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος προάγοντας έτσι την εξέλιξη όλων των μαθητών/τριών μας.

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αναφέρεται στη δημιουργία διαφορετικών δρόμων μέσα από τους οποίους μαθητές/τριες με διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα και μαθησιακές ανάγκες κατακτούν τη γνώση νέων εννοιών ως μέρος της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας.

IMG 2135 IMG 2137

IMG 2143