Διεύθυνση

Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας είναι η κα Βοϊβόντα Θεοδώρα, κλ. ΠΕ02 Φιλόλογος