Κινηματογραφική λέσχη (2020-21)

Κινηματογραφική Λέσχη (2020-21)

Η Κινηματογραφική Λέσχη του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας κλείνει φέτος, το σχολικό έτος 2020-21, την τρίτη χρονιά λειτουργίας της. Ο βασικός στόχος και ο προβληματισμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν να παραμείνει το σχολείο «ανοιχτό» και πέραν του σχολικού ωραρίου και να φέρει κοντά του τους μαθητές του. Μέσα από άτυπες μορφές μάθησης και συνεργασίας, στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να ενισχύσουν δεξιότητες αναγνωστικής ανταπόκρισης (πώς «μιλάει» σε μένα η συγκεκριμένη ταινία»), εντοπισμού, αναγνώρισης, κατανόησης, ερμηνείας, συσχέτισης, σύγκρισης και μετασχηματισμού θεμάτων και υποθεμάτων που απασχολούν την εφηβεία και παράλληλα να στοχαστούν κριτικά και να αναστοχαστούν πάνω σε αυτά. Ταυτόχρονα αυτά όμως, διαπερνούν ως θεματικές όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως τη Φιλοσοφία, την Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, τη Φυσική. Η φετινή Λέσχη Κινηματογράφου κινήθηκε συνεπώς θεματικά στη βάση των προβληματισμών των ίδιων των μαθητών και όπως αυτοί αναδύονταν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ξεκινούσαν ως αφορμές από τη Φιλοσοφία και τη Λογοτεχνία, διαχέονταν στην Ιστορία και στη Φυσική. Κοινός τόπος έκφρασης και συζήτησης όλων ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Ομάδα εκπαιδευτικών

Θεοδώρα Βοϊβόντα (ΠΕ02)

Κουτσικούρη Μαρία (ΠΕ02)

Κέφος Ιωάννης (ΠΕ04.01

Ξεφυλλίστε το διαδραστικό μας βιβλίο