Σχολείο-πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το ΓΕΛ Αμφίκλειας από το 2018 έως το 2021 υπήρξε σχολείο-πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την καθοδήγηση της κ. Ρήγα Παρασκευής και της κ. Λάιου Χριστίνας, οι μαθητές πραγματοποίησαν πλήθος δράσεων ενημέρωσης για τις ευρωπαϊκές αξίες και την ενεργό πολιτειότητα. Αποκορύφωμα της όλης προσπάθειας ήταν η πραγματοποίηση στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ενός μαθητικού συνεδρίου με συμμετοχές σχολείων από όλη την Ελλάδα. Σημαντική διάκριση αποτέλεσε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία της καλύτερης σχολικής εκδήλωσης από την επιτροπή απονομής των Education Leaders Awards 2020.

πρέσβης