Η κινηματογραφική μας λέσχη (2021-22)

Κινηματογραφική Λέσχη Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας (2021-22)

Η Κινηματογραφική Λέσχη του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας κλείνει φέτος, το σχολικό έτος 2021-22, την τέταρτη χρονιά λειτουργίας της. Ο βασικός στόχος και ο προβληματισμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται το σχολείο φέρνοντας κοντά του τους μαθητές/τριές του ενισχύοντας παράλληλα τις συναισθηματικές, τις κοινωνικές και τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών μέσα από άτυπες (κινηματογράφος) ή αυθεντικές συνθήκες (αυθεντικούς ρόλους στη σχολική ή ευρύτερη κοινότητα) μάθησης και συνεργασίας.

Φέτος η Κινηματογραφική Λέσχη συνεργάστηκε με δύο μεγάλα προγράμματα: το Teacher4Europe και το e-Twinning επεκτείνοντας τις δράσεις της και σε συνεργασίες άλλων σχολείων.

Η φετινή Κινηματογραφική λέσχη κινήθηκε σε τρεις “ζωντανούς χώρους”, το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα. Αυτοί οι τρεις “ζωντανοί χώροι” κατεύθυναν τις δράσεις μας σε τρεις άξονες.

Ενίσχυση συναισθηματικών, κοινωνικών, γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από άτυπες (κινηματογράφος) ή αυθεντικές συνθήκες (αυθεντικούς ρόλους στη σχολική ή ευρύτερη κοινότητα) μάθησης.

Σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια, τις εμπειρίες των εφήβων μαθητών και την καθημερινότητά τους ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση.

Σύνδεση του σχολείου και της σχολικής γνώσης με την ευρύτερη κοινότητα των εφήβων μαθητών.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Θεοδώρα Βοϊβόντα (ΠΕ02),

Μαρία Κουτσικούρη (ΠΕ02),

Ιωάννης Κέφος (ΠΕ04.01)

λέσχη