Ενημέρωση Γονέων

Οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών μας για το σχολικό έτος 2022-23 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Βοϊβόντα Θεοδώρα, ΠΕ02 Φιλόλογος  

Όλες τις ημέρες

 

 Απρίλη Αγορίτσα, ΠΕ01 Θεολόγος Κάθε Τετάρτη
Κουτσικούρη Μαρία, ΠΕ02 Φιλόλογος Δευτέρα

9.45-11.35

Τετάρτη

9.45-10.40

Σιλιτζής Χρήστος, ΠΕ02 Φιλόλογος Πέμπτη

11.35-12.15

Παρασκευή

8.50-9.35

Μπάτραλης Βασίλης, ΠΕ02 Φιλόλογος Πέμπτη

10.40-12.15

Κρυωνά Ειρήνη, ΠΕ02 Φιλόλογος Παράλληλης Στήριξης Δευτέρα

9:45-11:25

Τρίτη

10:40-11:25

Λαμπρούση Ευαγγελία, ΠΕ03 Μαθηματικός Τρίτη

8.50-9.35

Πέμπτη

9.45-12.15

Μπαρτσώτα Δήμητρα, ΠΕ03 Μαθηματικός Δευτέρα

8.50-9.35

Τετάρτη

10.40-11.25

Μαλαμούση Κωνσταντίνα Μαθηματικός Παράλληλης Στήριξης Πέμπτη

10.40-11.25

Παρασκευή

10.30-10.40

11.25-11.35

Κέφος Ιωάννης, ΠΕ04.01 Φυσικός Δευτέρα

10.40-11.25

Πέμπτη

10.40-11.25

Ιωακειμίδου Δήμητρα, ΠΕ04.04 Βιολόγος Τρίτη

10.40-11.25

Πέμπτη

8.50-9.35

Μέρμηγκα Μαρία, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας Παρασκευή

12:15-13:45

Λάιου Χριστίνα, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας Τετάρτη

11.35-12.15

Παρασκευή

9.45-10.30

Μπέης Νικόλαος, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Τρίτη

11.25-13.45

Πέμπτη

12.20-13.00

Μπουρναζάκης Εμμανουήλ, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Τετάρτη

12.20-13.00

Πέμπτη

10.40-11.25

Γρανιτσιώτης Αθανάσιος, ΠΕ86 Πληροφορικής Τετάρτη

10.40-13.00

Παρασκευή

9.45-10.30