Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι: Sullogos22gl@yahoo.com

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η κα Σβίγκου Ευγενία