Σύλλογος Διδασκόντων

Βοϊβόντα Θεοδώρα, ΠΕ02 Διευθύντρια-Φιλόλογος
Απρίλη Αγορίτσα, ΠΕ01 Θεολόγος
Κουτσικούρη Μαρία, ΠΕ02 Φιλόλογος
Σιλιτζής Χρήστος, ΠΕ02 Φιλόλογος
Μπάτραλης Βασίλειος, ΠΕ02 Φιλόλογος
Κρυωνά Ειρήνη, ΠΕ02.50 Φιλόλογος παράλληλης στήριξης
Μπαρτσώτα Δήμητρα, ΠΕ03 Μαθηματικός
Λαμπρούση Ευαγγελία, ΠΕ03 Μαθηματικός
Μαλαμούση Κωνσταντίνα, ΠΕ03.50 Μαθηματικός παράλληλης στήριξης
Κέφος Ιωάννης, ΠΕ04.01 Φυσικός
Ιωακειμίδου Δήμητρα, ΠΕ04.04 Βιολόγος
Μέρμηγκα Μαρία, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Λάιου Χριστίνα, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Βέργιος Ιωάννης, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Μπέης Νικόλαος, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Μπουρναζάκης Εμμανουήλ, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
Γρανιτσιώτης Αθανάσιος, ΠΕ86 Πληροφορικής