Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.

Άρθρα με ετικέτα ‘Μουσείο’

  Μία πολυαισθητηριακή προσέγγιση για τη δημιουργία ενός ανοιχτού και συμπεριληπτικού μουσείου A multisensory approach towards the creation of an open and inclusive museum