Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.

Άρθρα με ετικέτα ‘Τεχνητή Νοημοσύνη’

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ghana, Africa

Γ′ τάξη • What is the capital city of Ghana? • How many languages are spoken in Ghana? Δ′ τάξη • What is the name of the spicy tomato-based stew often served with rice or yams in Ghana? • What material is commonly used to make statues in Ghana, known for its durability and cultural… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Why Are You So Scary, Mr Minotaur?

Μαζί με τον παρακάτω μονόλογο και το ερωτηματολόγιο, δείτε και την άσκηση 4,  σελ. 78, στο βιβλίο εργασιών Magic Book 2 (A1 Level Activity Book) της Γ′ τάξης.       Hello, I’m the Minotaur! I’m a big, scary monster. I look like a mix of a bull and a man. Imagine a big bull with a… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Feeling Blue

A long time ago, William Shakespeare wrote plays and talked about how people feel inside. Even though he didn’t use the word “depression” like we do today, some of his characters felt really sad and worried, kind of like how people with depression might feel nowadays. Hamlet “I feel really sad and confused about life…. (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Shakespeare’s World of Diversity

Richard III Βλ. και Pupil’s Book: Ε′ τάξη, σελ. 86 και 145, ΣΤ′ τάξη, σελ. 34.           Richard III, the Duke of Gloucester, is the protagonist of the play of the same name, Richard III. He is known for his physical deformities, including a hunched back and a withered arm, and… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Fly, Dragonfly, Butterfly, Firefly

  The fly, the dragonfly and the butterfly are afraid of the spider. Η μύγα, η λιβελούλα και η πεταλούδα φοβούνται την αράχνη. A friendly salamander will save them. Μια φιλική σαλαμάνδρα θα τις σώσει. Thanks, salamander! Ευχαριστώ, σαλαμάνδρα! The flowers are smiling at the sun. Τα λουλούδια χαμογελούν στον ήλιο. The fly, the dragonfly… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Betty’s Dream

Ο παρακάτω διάλογος δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και βασίστηκε στο κείμενο από τη σελ. 58 του Βιβλίου Μαθητή της Δ′ τάξης. Emmanuel: Hey, Sophia, did you hear about Betty’s dream? It’s wild! Sophia: Oh, what happened in Betty’s dream? Emmanuel: She was telling me about it earlier. She said she dreamt she was living in Neverland, Peter… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Treasure Hunt

Ένα παιχνίδι: Το κυνήγι θησαυρού από τη σελ. 101 του Βιβλίου Μαθητή της Δ′ τάξης σε διαφορετική διατύπωση.         Divide the class into two teams to play this game. Select one student from each team to leave the classroom while their team hides a “treasure” (like a pen or a notebook) somewhere… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Friends Forever

      Diana is a duck. Η Νταϊάνα είναι πάπια. She meets Freddy, a frog. Γνωρίζει το Φρέντι, ένα βάτραχο. They play together. Παίζουν μαζί. Diana swims, Freddy hops. Η Νταϊάνα κολυμπά, ο Φρέντι χοροπηδά. They are friends forever! Είναι φίλοι για πάντα!      

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Fighting Isn’t Good

Ellie and Charlie were friends in the jungle. Η Έλλη και ο Τσάρλι ήταν φίλοι στη ζούγκλα. They argued over mangoes and started fighting. Διαφώνησαν έντονα για τα μάνγκο κι άρχισαν να τσακώνονται. Olivia told them fighting isn’t good. Η Ολίβια τους είπε ότι δεν είναι καλό να τσακώνονται. They apologized, shared the mangoes, and… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο The Greek Brown Bear’s Big Surprise

Το παρακάτω κείμενο και ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένα στην άσκηση της σελ. 80 του Βιβλίου Μαθητή της Δ′ τάξης. Once upon a time, there was a Greek brown bear that lived in the mountains. This bear was in danger of being all alone in the world. Why? Well, here’s the twist—this… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Sammy and Sally

Meet Sammy, the friendly monster who lived in a cave (σπηλιά).   Sammy loved to play games, but no-one wanted to be his friend because he looked scary (τρομακτικός).   He met a rabbit, a squirrel, and a bird, but they all ran away in fear. Sammy met a butterfly, Sally. She wasn’t afraid of Sammy…. (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωριμία με το Magic School στην εκπαιδευτική πράξη

31/03/2024

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο My Pet Dog
24 Μαρ 2024

My Pet Dog

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

I have a pet dog. His name is Max. Max is brown and white. He is very friendly. Max likes to play fetch with a ball. He also likes to run in the park. I love my pet dog, Max! Ένα κείμενο για τη Β’ τάξη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eva’s Quest

Ο παρακάτω διάλογος και το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση το κείμενο της σελ. 78 του βιβλίου Τετράδιο Εργασιών της Δ′ τάξης. Olivia: Hey, have you met Eva Maldini, the new student? Brian: Yeah, I think I saw her in the cafeteria. Why? Olivia: She’s really interesting! She just moved here from the… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Meet My Unique Family

Ένα κείμενο βασισμένο στο τραγουδάκι “Let’s Sing” της σελ. 96 από το βιβλίο Magic Book 2 (A1 Level Student’s Book) της Γ′ τάξης     Meet my mum! She loves dancing and going for walks. Here’s my dad! He enjoys eating delicious food. They both work hard. Say hi to my brother! He’s always lost in his… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο The Most Suitable Adjective

Μία παραλλαγή της άσκησης B από τη σελ. 119 του βιβλίου Pupil’s Book της ΣΤ’ τάξης. Choose the most suitable adjective from the list to complete each sentence.         1. Are you __________ about extreme sports? 2. The game was so __________ that everybody was cheering all the time. 3. The lesson… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Half American, Half Greek, and Fully Awesome

    Ο παρακάτω διάλογος δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένος στο κείμενο της σελ. 127 του Βιβλίου Μαθητή της Δ′ τάξης.       Nick: Hey, guys! I’m Nick McKenzie. Ten years old, half American, half Greek, and fully awesome! Scooby: barks enthusiastically Woof, woof! Amanda: Hey, Nick! So, what’s up with you… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Colourful Bags

    Το παρακάτω κείμενο δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένο σε αυτό της σελ. 80 του βιβλίου Pupil’s Book της Ε’ τάξης.          In a happy land, there were three colourful bags: blue, white, and red. The blue bag was the smallest of all, but wise and gentle, offering guidance… (συνέχεια…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Παιδαγωγική διάσταση: Από τη θεωρία στην πράξη 01/11/2023 – 13/12/2023