Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο

Άρθρα με ετικέτα ‘αειφορία’

14 Μαρ 2022

The Great Green Wall

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

desert έρημος desertification απερήμωση drought ξηρασία migration μετανάστευση conflict σύρραξη survival επιβίωση dream όνειρο “We’re talking about revitalising the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable.” — Μιλάμε για την αναζωογόνηση του οικοσυστήματος, της οικονομίας των κοινοτήτων και των χωριών. Η μελλοντική γενιά θα μας ζητήσει να λογοδοτήσουμε…. (συνέχεια…)